Sök i Nordiska museets smyckesamling!

De 1 000 föremål som visas i utställningen är ett axplock ur samlingen som innehåller mer än 10 000 smycken.

Ända sedan museet grundades 1872 har Nordiska museet samlat smycken. Samlingen har växt under årens lopp. Museet har erbjudits smycken som gåvor, alternativt har föremålsgruppen kompletterats i en mer riktad insamling, genom inköp. Resultatet är en brokig och tidsmässigt ganska ojämn samling där fokus ligger på perioden från 1700-talet fram till mitten av 1900-talet. Samtidigt är samlingen unik med sin sociala bredd – här finns både exklusiva och enkla smycken använda i olika sammanhang.

Så här gör man

Om du vill söka bland de föremål som visas i utställningen så skriver du inventarienumret i sökrutan (exempelvis NM.0243031). Det måste alltid vara sammanlagt sju siffror. De bokstäver eller andra tecken som ibland avslutar numret ska uteslutas. Du kan även söka på ord, exempelvis halsband, Dalarna eller Gustav III. Då kommer även föremål som inte visas i utställningen upp.